National Camp 2011 "Ruler"

มีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องค่าย พอดีว่ามีน้องฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย

กลับมาอีกครั้ง  สำหรับค่าย National Camp 2011 ซึ่งใช้หัวข้อในปีนี้คือ “Ruler”

ค่ายอบรมศึกษาพระคัมภีร์ประจำปี 2011 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.) ซึ่งปีนี้เราจะศึกษาในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ

จัดวันที่ 22-29 มีนาคม 2011 ณ บ้านสวนพระหฤทัย จ.ราชบุรี

อ่านรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้จากโปสเตอร์ด้านล่างนี้ได้ 🙂

มาทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่ง….

ค่าย NC คือ ค่ายเพื่อสร้างผู้นำ โดยมีชีวิตบนพื้นฐานพระคัมภีร์ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น

สอนให้ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตัวเอง สอนทักษะอื่นๆที่จำเป็น/สำคัญสำหรับกลุ่มเซลล์…


วัตถุประสงค์ประจำค่าย NC 2011 มีดังนี้

– เพื่อให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรอดในพันธสัญญาเดิมกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์จนสามารถสะท้อนออกมาเป็นความคิด คำพูด และการกระทำ

– เพื่อให้นักศึกษามีภาระใจและสามารถนำวิธีการประกาศแบบสายสัมพันธ์ไปใช้ได้

– เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำการใช้ชีวิตแบบผู้เชื่อของชนชาติอิสราเอลมาเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตกับกลุ่มผู้เชื่อ

เชื่อว่าทุกคนที่ไปค่ายจะได้รับพระพรมากมายจากค่ายนี้

ใครที่ต้องการจะไปก็ให้รีบๆสมัครกันด้วยนะจ๊ะ สามารถรับใบสมัครได้ที่พี่สต๊าฟ นคท. ตามกลุ่มเซลล์

หรือติดต่อได้ที่ สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.) โทร 02-6433525-6

หมดเขตรับสมัคร 5 มีนาคม 2011!!!


ถ้าใครเล่น Facebook ก็สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่

http://tinyurl.com/nc2011-ruler

หรือที่facebookของกรรมการกลาง (กกก.)

http://www.facebook.com/gorgorgor

อย่าลืมมากันเยอะๆ นะ

พระเจ้าอวยพรจ้า